talspråk skriftspråk

På senare tid kan man säga att skrift- och talspråk ömsesidigt har påverkat varandra. Skriftspråk har påverkat uttalet så att fler har ett skriftspråksnära uttal. Talet har påverkat skriftspråket, så att vi i allmänhet skriver kortare och mindre tillkrånglade meningar än man gjorde under tidigt tal, vilket man lätt. Det finns som bekant en hel del skillnader mellan det svenska talspråket och skriftspråket. Det är som det ska vara. Tänk på en talare som inte kan frigöra sig tillräckligt från sitt manus utan står och läser innantill. Visst låter det konstgjort när hon uttalar sina de och skall? Det finns även många exempel på. Gränsen mellan talspråk och skriftspråk suddas ut mer och mer i denna typ av kommunikation. Vanligtvis sker talat språk här och nu medan skriftligt språk är oberoende av tid. Med modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) går det nu att föra ett skriftligt samtal här och nu i form av chatt via en dator. Många. talspråk skriftspråk

Talspråk skriftspråk Video

Språkbruk del 1