adenocarcinom

Adenocarcinom i tjocktarm. Bilden visar ett sår i tjocktarmens slemhinna (Ulseraatio ja nekroosi). Bilden fylls av stora områden med invasiv atypisk körtelvävnad, som sträcker sig ända till muskelskitet. De tubulära körtlarnas storlek och form är oregelbunden. En del av vävnaden är nekrotisk. Inflammatoriska celler omger. Carcinom / Adenocarcinom i tjocktarm, översikt / Adenocarcinom i tjocktarm, x. Framsida · Allmän patologi · Cellulära skador · Inflammation · Tillväxtstörningar · Atrofi · Hypertrofi · Metaplasi · Dysplasi · Neoplasi · Benign neoplasi · Malign neoplasi · Carcinom · Carcinom i matstrupen, översikt · Adenocarcinom i tjocktarm. Adenocarcinom i tjocktarm, adenokarsinooma (paksusuoli). Prov från tjocktarmens vägg. Adenocarcinom är en malig neoplasi, som utgår från körtelepitel. Pilarna visar normal ytstruktur i tjocktarmen, som i detta prov bildar ett djupt veck. Provet domineras emellertid av stora områden med invasiv atypisk körtelstruktur, som. adenocarcinom

Adenocarcinom - company

Palliativ kemoterapi vid pankreascancer Systemisk cytostatikabehandling i palliativt syfte är klinisk rutin. Adenocarcinom i tjocktarm, 40x. Vid begränsad sjukdom ökar kemoterapi medianöverlevnaden från månader till månader. A multicenter, international, open-label randomized controlled phase III trial of adjuvant combination chemotherapy of gemcitabine GEM and capecitabine CAP versus monotherapy gemcitabine in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma. Adenocarcinom är en elakartad malign tumör av typen carcinom , när den uppträder i körtelvävnad adenom. Ett alternativ för underhållsbehandling är pemetrexed Alimta hos selekterade patienter med gynnsam prognostisk profil som ej progredierat på induktionskemoterapin, och där den histologiska tumörtypen inte är skivepitelcancer, pemetrexed kan då ges som antingen continuation eller switch maintenance.