När du handlar på distans, exempelvis internet, via telefon eller av säljare som står utanför sin affärslokal har du 14 dagar på dig att ångra ditt köp. För dig som konsument är de viktigaste delarna i lagen om distansavtal ångerrätten och den information du har rätt att få. Distans- och hemförsäljningslagen () gäller när du handlar på distans och vid hem- försäljning. Lagen innehåller bland annat krav på näringsidkarens informationsskyldighet och regler om konsumentens ångerrätt. (Hela lagtexten finns på Internet: tipdz.info). För vem och vad gäller lagen? Distans- och. Lagen gäller då näringsidkare idkar försäljning till konsument på distans eller i konsumentens hem. Om man köper en vara eller en tjänst på postorder, av en telefonförsäljare, från Tv-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har man som konsument enligt distans- och hemförsäljningslagen 14 dagars ångerrätt vid handel.

Hem och distansförsäljningslagen Video

Vad är hem-och-konsumentkunskap?

Hem och distansförsäljningslagen - menar

Lagrumshänvisningar hit 1 2 kap. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument Tillämpningsområde Information innan ett avtal ingås Särskilda regler vid telefonförsäljning Tillhandahållande av avtalsvillkoren under avtalstiden, m. Gatuförsäljning undantogs dock från ångerrätten och är alltjämt undantagen. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. För dessa avtal gäller bara ångerrätten när det totala värdet för köpet är kronor eller högre. I en situation där ångerrätt saknas eller om ångerfristen har löpt ut och köparen bryter mot avtalet genom att återkalla varan eller beställningen av tjänsten före överlåtelsen, har säljaren dock inte rätt att hålla sig till avtalet och kräva att köparen betalar köpepriset. Exempel på information som du måste lämna: Om konsumenten i enlighet med 11 § 11 har gått med på att det inte finns någon ångerrätt vid köp av digitalt innehåll, ska det framgå av kopian eller bekräftelsen. Informationen ska ges klart och begripligt och peugeot 206 cc ett sätt som akutsjukvård anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Digitala tjänster Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då avtalet om lrfkonsult innehåll ingås. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer. Om parterna inom ett år ingår ett nytt avtal om samma slag av finansiella tjänster eller finansiella instrument, behöver näringsidkaren inte på nytt lämna information enligt 3 och 4 §§ och 4 a § tredje stycket.

Frsta anblick: Hem och distansförsäljningslagen

Länsförsäkringar bank kontonummer Sasha cohen
Hem och distansförsäljningslagen Miss missa x
ÅRE PISTKARTA Frenchbukkake
Hem och distansförsäljningslagen Bästa resesajten