mariujana

Den israeliska regeringen har godkänt ett förslag om att delvis avkriminalisera marijuana för privat bruk till förmån för böter och behandling, rappor. Marijuana. Marijuana som också kallas för gräs, weed, dope och flera andra namn på engelska är en av de vanligaste drogerna idag och har också legaliserats i flera länder och stater i USA. Dock anses den av många i Sverige vara en s.k. gatewaydrog som innebär att bedömare anser att den leder till tyngre missbruk. Hasch, marijuana och flera andra preparat härstammar från hampväxten Cannabis sativa. Marijuana består främst av de torkade blomställningarna av växten. Cannabis innehåller ett tal så kallade cannabinoider, kemiska substanser som framkallar berusning. Mest känd bland dessa är THC.

Mariujana Video

Funda Curry

Mariujana - kranar och

I USA kan man få använda marijuana om man har recept på detta och det försöker nu en kreativ entreprenör slå mynt av genom att sälja djupfrysta pizzor där en av ingredienserna är marijuanas aktiva ämne THC. Tre studier i Australien och Nya Zeeland visade en tydlig dosrelaterad samvariation mellan rökning av cannabis före 17 års ålder och ökad risk för att inte fullfölja gymnasiet, ökad risk för depressioner senare i livet, ökad risk för cannabisberoende, ökad risk för användning av andra illegala droger och ökad risk för självmord. Förhoppningen var att en cannabiskultur med sociala normer kring bruk skulle uppstå och ett sunt förhållningssätt till cannabis spridas bland brukarna, samtidigt som de inte skulle bli frestade av "tyngre" droger. Skulle ni kunna förklara hur man mäter avståndet till galaxer med hjälp av ­cepheider? I en stor studie från av svenska värnpliktiga som mönstrade såg man en drygt trefaldig riskökning för att insjukna i schizofrenisjukdom senare i livet bland de som angett att de använt cannabis. Cannabis är den vanligaste olagliga drogen i världen. mariujana